HV Havana wil een sportvereniging voor iedereen zijn. Daarom hanteren we een aantal regels rondom houding en gedrag van zowel onze sporters als andere betrokkenen. Je vindt ze hieronder.

VOG

Alle leden die als trainer, coach of in een andere rol in contact komen met onze jeugd moeten een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Dit geldt ook voor het bestuur.

Gedragscode

Havana onderschrijft de gedragscode van het NHV omtrent goed gedrag. Hieronder kun je de gedragscode downloaden. Deze wordt in de praktijk uitgevoerd door het bestuur en ondersteund door commissies.

Privacy- en geheimhoudingsverklaring

Havana heeft in het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) een eigen privacy- en geheimhoudingsverklaring opgesteld. Hierin vertellen we hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens. Je kunt de verklaring hieronder downloaden.

Ongewenst gedrag

Heb je toch te maken met ongewenst gedrag? Twijfel je of dingen die je hebt gezien of meegemaakt wel door de beugel kunnen? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon Maaike. Voor meer informatie kun je ook eerst dit filmpje bekijken over de Gedragscode Sport: https://www.youtube.com/watch?v=1sVTvD393tE